Geschiedenis Orkest

De Geschiedenis van het GSO

orkest1908

 

In 1908 besluit een aantal respectabele heren, veelal werknemers van de Noord Brabant Duitse Spoorwegmaatschappij, een muziekgroep op te richten: het Gennepsch Dilettanten Strijkorkest. Het wordt al snel een veel gevraagd gezelschap in de regio. Naast eigen concerten geven de leden bijvoorbeeld ook acte de présence op bruiloften en partijen.

In 1918 verandert de naam in Gennepsch Symphonie Orkest (GSO). Met wisselende bezetting – en dus ook met wisselend succes – blijft het GSO concerten geven, totdat in 1942 de Duitse bezetter aansluiting bij de Kulturkammer eist. Het bestuur besluit daarom het orkest te ontbinden. Na de oorlog volgen moeizame pogingen om het gezelschap weer op volle sterkte te krijgen. Pas in 1964 zijn er voldoende musici om een volwaardig orkest te formeren.

Maar dan zit er ook de groei in: in 1976 telt het GSO maar liefst 50 leden. Binnen en buiten Gennep worden in deze periode, vaak met koren en solisten, succesvolle concerten gegeven.

De verhuizing naar Cuijk in 1985 brengt een nieuwe naam met zich mee: Gewestelijk Symphonie Orkest “Maas en Niers”. De streekschouwburg in Cuijk wordt de thuisbasis tot op heden.

Op dit moment telt het orkest 30 leden.

Concerten met uiteenlopende programma’s worden zowel in de Streekschouwburg in Cuijk als op diverse lokaties in de regio ten gehore gebracht.