Meespelen

 

aspiranten

Het GSO heeft altijd behoefte aan nieuwe leden. Wanneer u dus een instrument bespeelt en denkt voldoende niveau te hebben om mee te kunnen spelen in ons orkest, neemt u dan contact op. Wanneer u twijfelt dan kunt u gerust eerst even overleggen. Ook kunt u de lijst met eerdere concerten raadplegen om een indruk te krijgen van ons repertoire.

Met name alle soorten strijkers worden van harte uitgenodigd mee te komen spelen. Maar op korte termijn  zoeken wij een hoboïst, hoornisten en een contrabassist.

Kijk ook onder het kopje “Vacatures”.

Wij verwachten van de orkestleden dat zij zich met enthousiasme inzetten en thuis de partijen voorbereiden.

Voor alle nieuwe leden geldt een proeftijd van 6 weken. Dit geeft zowel het kandidaat-lid als het orkest de mogelijkheid om te besluiten of lidmaatschap gewenst is.

Onder het kopje “Contact” is het adres te vinden, waarmee U contact kunt opnemen.

De contributie bedraagt € 230,- per jaar.

Ons rekeningnummer is : NL94 RABO 0117 1761 09 ten name van:

Gewestelijk Symphonie Orkest Maas en Niers,

Nieuw-Bergen.