Vrienden

De vriendenkring  


Het GSO heeft een eigen vriendenkring. Deze heeft zich bereid verklaard om het orkest financieel te ondersteunen. Dit maakt het voor het GSO mogelijk om zich nog beter voor te bereiden op het geven van de jaarlijkse concerten. Zo kunnen bijvoorbeeld de opbrengsten worden aangewend voor zaalhuur en huur van de bladmuziek. De financiële middelen worden ook ingezet voor extra groepsrepetities. De leden van de vriendenkring ontvangen de aankondigingen van onze concerten en het jaarverslag van het GSO. Bovendien zijn zij welkom bij de repetities op de donderdagavond.

U kunt zich voor minimaal 12,50 euro als lid van de Vriendenkring van het GSO opgeven  via e-mail adres : ljn.peters@kpnplanet.nl